roma partij nederland

Taal Nieuws Roma Partij Verkiezingen Media (TV) Lid worden Donateurs Vrijwilligers Jongeren Agenda Contact


Over de Roma Partij Nederland (RPN)

De doelstelling van de Roma Partij Nederland is het behoud, de uiting en de identiteitsontwikkeling van de Roma-minderheid, met name de ontwikkeling van het Romani als onderwijstaal en van de Roma-cultuur, van de massamedia in de moedertaal en in de officiële taal, alsook het bevorderen van de overtuigingen en levensstijl van de Roma-burgers die tot deze minderheid behoren, in overeenstemming met het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie opgenomen in de Nederlandse Grondwet.

De Roma Partij Nederland zet zich in voor de bescherming van de burgerlijke vrijheden en rechten van de burgers van Roma-afkomst in het kader van de Nederlandse Grondwet, de wetgeving en de internationale overeenkomsten en verdragen waarbij Nederland partij is.

Wij werken hard aan:

roma lessen  

Roma taallessen

Roma Partij Nederland organiseert gratis lessen voor leden.
In Nederland (Lelystad): iedere week.
Bij de Zwarte Zee in Roemenië: van 22 augustus tot 6 september 2016.
(Lessen zijn gratis; reiskosten en hotel moeten betaald worden door de leerlingen zelf.)

De zomercursussen zijn intensief; u kunt kiezen uit drie niveaus. De cursussen duren 3 weken. De drie niveaus zijn: Beginners - Niveau 1, Semi-gevorderden - Niveau 2 en Gevorderden (MA) - Niveau 3. De cursussen worden gegeven en gecoördineerd door Prof. Dr. Gheorghe Sarau, hoogleraar aan de Universiteit van Boekarest. De docenten van alle niveaus, die deel uitmaken van zijn team, zijn gekwalificeerde taaldocenten in het Romani. Lees verder

     
Vertalen vanuit de Roemeense taal in het Nederlands; de eerste Roma conversatie taalcursus met Cd in het Nederlands. Het boek is van Prof. Dr. Gheorghe Sarau

Het behoud en de bevordering van het erfgoed en de culturele waarden van de Roma-minderheid;

Het uitoefenen door de Roma van het recht op verspreiding van informatie in de moedertaal alsook in de officiële taal, en de toegang tot deze informatie via de massamedia of openbare radio- en televisie-uitzendingen;

De bevordering van grensoverschrijdende samenwerking met andere organisaties, instellingen en verenigingen die gericht zijn op de Roma-minderheid;

Het initiëren, organiseren en uitvoeren van studies over de oorsprong, de locatie en de verspreiding van Roma in Nederland en in andere landen, de ontwikkeling van de materiële en spirituele cultuur van de Roma, de specifieke kenmerken van het leven, gewoonten en tradities en de historische, culturele, economische en wetenschappelijke banden met het Nederlandse volk.

  vertaling
     
Lees verder